TR Consulting - Grävarbeten

Välkommen till TR Consulting

Grävarbeten Luleå

TR Consulting startades 2011 med tjänster inom helikopterbranschen som sin primära huvudsyssla, men verksamhetsidén kom att ändras. Vid sidan av helikopterflygningar så arbetade jag åt olika företag som chaufför av tyngre fordon i form av hjullastare, lastbil och grävmaskiner. Sedan början av 2019 så är TR Consulting ett företag som primärt utför grävarbeten och entreprenadtjänster, men även uthyrning av chaufför erbjuds fortfarande till företag. Idag utför jag främst grävarbeten i Luleå och närliggande kommuner samt orter.

När du i närheten av Luleå väljer TR Consulting för grävarbeten ser jag till att arbetet blir gjort och att det utförs med kvalitet för ett hållbart resultat. Företaget riktar sig främst mot privatpersoner som är i behov av grävarbeten, men även fastighetsägare och mindre företag i Luleå med omnejd kan ta del av tjänsterna. Vid uthyrning av chaufför så är erbjuds den tjänsten främst till företag.

Bolaget innehar en grävmaskin samt en traktor med redskap för att kunna utföra grävarbeten och tjänster som exempelvis snöröjning, dikning, lastning och lossning. Här kan du läsa mer om maskinerna och dess arbetsområden.

TR Consulting är stationerat i närheten av Luleå, men är också verksamma inom närliggande orter och kommuner. Är du i Luleå med omnejd i behov av professionella grävarbeten? Då är TR Consulting företaget för dig.

Grävarbeten Luleå

Tjänster

Entreprenad - Grävarbeten Luleå

Entreprenad

Grävarbeten Luleå

Grävning

Dikning - Grävarbeten

Dikning

Snöskottning

TR Consulting - Grävarbeten

Tomas Rönnkvist
Fiolvägen 11, 961 46 Boden
Sweden

556849-5377
0706-63 85 37
tomas@trcab.se