Välkommen till TR Consulting

En grävfirma i Boden som erbjuder entreprenad och grävarbeten

TR Consulting startades 2011 med tjänster inom helikopterbranschen som sin primära huvudsyssla, men verksamhetsidén kom att ändras. Vid sidan av helikopterflygningar så arbetade jag åt olika företag som chaufför av tyngre fordon i form av hjullastare, lastbil och grävmaskiner. Sedan början av 2019 så är TR Consulting ett företag som primärt är verksamma inom grävarbeten och entreprenadtjänster, men även uthyrning av chaufför erbjuds till olika företag.

Som entreprenad ser jag till att arbetet blir gjort och att det utförs med kvalitet för ett hållbart resultat. Företaget riktar sig främst mot privatpersoner som är i behov av en entreprenad eller grävfirma, men även fastighetsägare och mindre företag kan ta del av tjänsterna. Vid uthyrning av chaufför så är erbjuds den tjänsten till andra företag.

Bolaget innehar en grävmaskin samt en traktor med redskap för att kunna utföra grävarbeten och tjänster som exempelvis snöröjning, dikning, lastning och lossning. Här kan du läsa mer om maskinerna och dess arbetsområden.

TR Consulting är stationerat i Boden, men är verksamma inom närliggande orter och kommuner. Är du i behov av professionellt hjälp från en grävfirma eller entreprenad i Boden med omnejd? Då är TR Consulting företaget för dig.

Grävfirma Entreprenad Boden

Tjänster

Entreprenad

Grävning

Dikning

Snöskottning

Tomas Rönnkvist
Fiolvägen 11, 961 46 Boden
Sweden

556849-5377
0706-63 85 37
tomas@trcab.se